Samrådsmöte med Göteborgs Stad

Den 22 – 23 februari finns medarbetare från Göteborgs Stad på plats på Frölunda Torg för att tala om förslaget till ny översiktsplan för Göteborg, och det förslag till fördjupning av översiktsplanen som tagits fram för området Högsbo-Frölunda.

En översiktsplan visar hur kommunens mark och vatten ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Den visar hur en långsiktigt hållbar utveckling av staden kan ske.

Detta samrådsmöte är ett bra tillfälle för alla som är nyfikna på det framtida Göteborg att lära sig mer, ställa frågor och lämna synpunkter. Du kan träffa medarbetarna och se på utställningen i Centralhallen på följande tidpunkter:

  • 22 februari kl. 12.00 – 18.00
  • 23 februari kl. 11.00 – 16.00

Mer information finns här https://stadsutveckling.goteborg.se/ny-oversiktsplan-for-goteborg/