Våra lokala Eldsjälar

I samband med vårt 50 årsjubileum vill vi inte bara ställa till med en stor festival. Vi vill också passa på att ge något tillbaka till vår stadsdel. Därför kommer vi under festivaldagen att dela ut fem stipendier till ett värde av 100 000 kronor till eldsjälar i området. Stipendierna kommer från Skandias stiftelse Idéer för livet som sedan 1987 premierat personer, organisationer och föreningar som arbetar med att förebygga utanförskap hos barn och unga. Vi hyllar våra eldsjälar genom att låta dem ta emot sina stipendier på Stora Scenen.

 

Älvsborg FF

Grunden för integration är gemenskap. Och få saker skapar en så stark gemenskap som idrott. Att spela i ett lag innebär att man strävar mot samma mål, att man hjälper och stöttar varandra. Dessutom kan man idrotta tillsammans utan att tala samma språk. Vi vill uppmuntra Älvsborg FF som genom sina idrottsaktiviteter skapar en mötesplats för ensamkommande ungdomar och svenska ungdomar. Deras verksamhet hjälper till att bygga broar och bidrar till nya möten och nätverk.

 

Kungsladugård BK

Förra året kom ungefär 30 000 ensamkommande flyktingbarn till Sverige. För nyanlända barn kan idrott fungera som en välkomnande port till det svenska samhället. I takt med att barnen lär känna nya människor lär de också känna det nya samhället. Vi vill uppmuntra Kungsladugård BK – en idrottsklubb öppen för alla. Deras verksamhet skapar en mötesplats för unga med olika bakgrund och bidrar till ett gott mottagande av nyanlända.

 

Frölundaskolans Föräldraförening

Barn som går miste om en fullständig skolgång riskerar att i framtiden hamna i utanförskap och utsatthet. Att trivas på skolan och känna sig trygg är en förutsättning för att lyckas med sina studier. Därför vill vi stötta Frölundaskolans Föräldraförening som arbetar för att alla barn och unga ska känna sig trygga och att ingen ska behöva uppleva mobbing eller trakasserier. Tack vare deras verksamhet arbetar både föräldrar, elever och lärare för en trygg skolmiljö – tillsammans.

 

Bara dansa

Psykiska ohälsa hos barn och unga är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Idag lider 1 av 4 unga av ångest, oro eller depression. Men bara varannan söker hjälp. Vi vill stötta projektet Bara dansa som med hjälp av dans vill stärka unga tjejers självkänsla. Projektet erbjuder tjejerna en kravlös plats för dans. Genom dansen får de en chans att bara vara, att lära känna sin kropp och att våga ta plats.

 

Näsets SK

I dagens samhälle finns många utmaningar – utmaningar som kan vara svåra att hantera för barn som inte får växa upp i en trygg miljö. Därför vill vi stötta Näsets SK – en klubb som inte bara vill hjälpa ungdomar att bli bra på fotboll, utan också hjälpa dem att bli trygga människor. Genom att tidigt ge barnen verktyg för att hantera både fotbollens och vardagens utmaningar bidrar klubben till att skapa trygga barn. Projektet utgår från värdeorden glädje, kamratskap och utveckling, med lek och disco som viktiga delar.