Hörsel- och dövverksamhet

Hörsel- och dövverksamheten arbetar med habilitering/rehabilitering för personer med hörselskada/dövhet/dövblindhet, i syfte att öka delaktigheten i samhället och ge ett så meningsfullt liv som möjligt.

Presentkort

Tar inte emot presentkort