Mångkulturella Folkhögskolan

Vår folkhögskola startade i slutet på 1980 av Finska Föreningar i Göteborg. Idag har verksamheten en mångkulturell profil. Skolan bedriver ett antal folkhögskolekurser av olika inriktningar och för olika målgrupper.

 

Folkhögskolan bedriverbland annat:

 • Ett antal allmänna kurserbåde på grundläggande och gymnasier nivåer.
 • En yrkeshögskolekurs förbehandlings pedagoger.
 • Studiemotiverande Folkhögskolekurser.
 • Etableringskurser för nyanlända.
 • Svenskakurser som riktar sig till asylsökande.

Målsättning med folkhögskolan verksamhet är:

 • Att stärka och utveckla demokratin.
 • Utjämna utbildningsklyftor.
 • Främja livslångt lärande.
 • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald.
 • Stödja människor till att påverka sin livssituation.
 • Skapa engagemang till att delta i samhällsutvecklingen och i kulturlivet.

Skolan har för närvarande ca 600 deltagare av olika etniska bakgrund och över 60 anställda varav majoriteten är pedagoger. Våra pedagoger har tillsammans omkring 30 olika modersmål.

Hitta butiken

Klicka här för att ta del av vår shoppingguide och hitta verksamheten du söker.
På plats kan du ta hjälp av våra 13 informationstavlor.


Presentkort

Tar inte emot presentkort