Har du tappat eller hittat personliga tillhörigheter på Frölunda Torg?

Kontakta Addici Security på telefon 031-760 61 15.