Trygghet

På Frölunda Torg har vi en väl utarbetad säkerhetsplan med gemensamma rutiner för brand, utrymning och olycksfall. Hela centret har fasta sprinkler med automatlarm. Årligen genomförs brandövningar, utrymningsövningar och säkerhetskontroller av sprinklersystemet.

Bevakning

Frölunda Torg är bevakat dygnet runt och bevakningen sköts av vaktbolaget Addici som ser till att vi tillhandahåller en hög säkerhetsnivå i centret. Ordningsvakterna utbildas kontinuerligt i akutsjukvård och hjärt- och lungräddning. I centret finns tre hjärtstartare utplacerade för att finnas till hands vid en eventuell nödsituation. (En vid Triumfglassbutiken, en vid de bakre utrymmen vid scenen och en vid Hemköp.)

På Frölunda Torg har vi kameraövervakning på centrets alla allmänna ytor, detta är ett väl utvecklat system som hjälper till att upprätthålla en hög säkerhetsnivå i centrets alla delar.

För att Frölunda Torg ska kännas tryggt och säkert har vi även ett samarbete med närpolisen då vi kontinuerligt har säkerhetsmöten och en dialog om säkerheten på och runtomkring Frölunda Torg.

För mer info om vaktbolaget Addici besök deras hemsida http://www.addici.se.

logo