Covid-19 certifiering

Frölunda Torg är det första shopping center i Sverige som blir COVID-19 certifierat.

 

"Vår viktigaste prioritering är våra besökare och våra hyresgäster och alla dess anställdas säkerhet så det känns fantastiskt fint att vi nu har fått ett kvitto på det arbete som löpande pågår för att minska smittspridningen. "

 

 

COVID-Certifiering innebär att man följer:

 

  • Folkhälsomyndighetens riktlinjer
  • World Health Organization (WHO) rekommendationer
  • Standarder som framtagits inom shopping center industrin för en COVID-19 säker handelsplats
  • Tydlig information till hyresgäster om deras roll och ansvar
  • Utökade hygien kontroller
  • Löpande information till alla besökare om de åtgärder som vidtagits
  • Extrainsatt ronderande bevakningspersonal som ska säkerställa att trängsel inte uppkommer

 

Rapporten är utförd av Safe Asset Group

 

Vi håller oss fortsatt kontinuerligt uppdaterade kring utvecklingen av coronaviruset och COVID-19 genom att följa myndigheternas rapportering – allt för att garantera våra besökares och allmänhetens säkerhet.
Därför har vi ökat frekvensen av rengöring av särskilt utsatta områden på hela köpcentrumet där vår personal ser över toaletter, toaletthandtag, hissknappar, bankomat, möbler,familjelounge mm, dvs de ytor som är extra utsatta för eventuell kontaminering. Dessa rengörs regelbundet under köpcentrumets öppethållande.

 

Vi har skickat ut utförliga rekommendationer till samtliga våra hyresgäster om förebyggande hygienåtgärder samt en uppmaning att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Särskilda rekommendationer har även gått ut till alla restauranger och kaféer på Frölunda Torg för att förstärka gästernas trygghet.
Som påpekas från myndigheterna bör var och en också ta ett eget ansvar och vara noggrann med handhygienen. Det gäller anställda hos våra hyresgäster och det gäller våra besökare.

 

 

Om man är sjuk eller känner symptom ska man se till att man inte sprider smittan vidare genom att hålla sig hemma.
För alla gäller att tänka på att tvätta händerna med tvål och varmt vatten regelbundet och att man hostar i armbågsvecket om man hostar rakt ut.

För mer information om coronaviruset se www.folkhalsomyndigheten.se  eller ring 113 13 om du har frågor om coronaviruset.