COVID-19 Certifiering innebär att man följer:

 

  • Folkhälsomyndighetens riktlinjer
  • World Health Organization (WHO) rekommendationer
  • Standarder som framtagits för en COVID-19 säker handelsplats
  • Tydlig information till hyresgäster om deras roll och ansvar
  • Utökade hygienkontroller
  • Löpande information till alla besökare om de åtgärder som vidtagits
  • Extrainsatt ronderande bevakningspersonal som ska säkerställa att trängsel inte uppkommer

 

Rapporten är utförd av Safe Asset Group

 

Vi håller oss fortsatt kontinuerligt uppdaterade kring utvecklingen av coronaviruset och COVID-19 genom att följa myndigheternas rapportering – allt för att garantera våra besökares och allmänhetens säkerhet.
Därför har vi ökat frekvensen av rengöring av särskilt utsatta områden på hela köpcentrumet där vår personal ser över toaletter, toaletthandtag, hissknappar, bankomat, möbler, familjelounge mm, dvs de ytor som är extra utsatta för eventuell kontaminering. Dessa rengörs regelbundet under köpcentrumets öppethållande.

 

Vi har skickat ut utförliga rekommendationer till samtliga våra hyresgäster om förebyggande hygienåtgärder samt en uppmaning att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Särskilda rekommendationer har även gått ut till alla restauranger och kaféer på Frölunda Torg för att förstärka gästernas trygghet.
Som påpekas från myndigheterna bör var och en också ta ett eget ansvar och vara noggrann med handhygienen. Det gäller anställda hos våra hyresgäster och det gäller våra besökare.

 

 

För att undvika spridning av COVID-19 så bör du stanna hemma vid symptom på COVID-19, tvätta händerna ofta och noggrant, eller använda handdesinfektion och hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

 

 

För mer information om coronaviruset se www.folkhalsomyndigheten.se  eller ring 113 13 om du har frågor om coronaviruset.