Covid-19 certifiering

Frölunda Torg är det första shopping center i Sverige som blir COVID-19 certifierat.

 

"Vår viktigaste prioritering är våra besökare och våra hyresgäster och alla dess anställdas säkerhet så det känns fantastiskt fint att vi nu har fått ett kvitto på det arbete som löpande pågår för att minska smittspridningen. "

 

 

COVID-Certifiering innebär att man följer:

 

  • Folkhälsomyndighetens riktlinjer
  • World Health Organization (WHO) rekommendationer
  • Standarder som framtagits inom shopping center industrin för en COVID-19 säker handelsplats
  • Tydlig information till hyresgäster om deras roll och ansvar
  • Utökade hygien kontroller
  • Löpande information till alla besökare om de åtgärder som vidtagits
  • Extrainsatt ronderande bevakningspersonal som ska säkerställa att trängsel inte uppkommer

 

Rapporten är utförd av SAFE Shopping Centers