Extra säkerhetsrutiner!

 

Vi har vidtagit extra säkerhetsrutiner för att minska smittspridningen och fortsätta påminna om att hålla avstånd.

Vår viktigaste prioritering är våra besökare, våra hyresgäster och deras medarbetare.

Vi har löpande förmedlat utförliga rekommendationer till våra hyresgäster och deras anställda gällande hygienåtgärder och städrutiner.

Vi uppmanar att alla ska följa folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga smittspridning.

Särskilda rekommendationer och checklistor har även gått ut till alla restauranger och caféer på Frölunda Torg.

 

Vidtagna åtgärder

 

  • Golvmarkeringar där det skulle kunna uppstå köbildning: i butiker, till hissar, toaletter och bankomater.
  • Handspritstationer vid flera utvalda platser.
  • Utökade städrutiner på våra allmänna ytor.
  • En extra vakt vars uppgift är att skingra eventuella klungor och köbildning och påminna besökare att hålla avstånd.
  • Ytterligare golvmarkeringar vid särskilt utsatta lägen.
  • Stöd och support till butikerna.