Frågor & svar!

Håller Frölunda Torg öppet som vanligt?

 

 

Ja, vi håller köpcentrumens allmänna ytor som vanligt och välkomnar våra besökare.

Folkhälsomyndigheten bedömer i nuläget inte att öppethållande av köpcentrum utgör någon ökad risk för smittspridning, och ledningen för Frölunda Torg gör i dagsläget ingen annan bedömning än att köpcentrumet fortsatt ska hållas öppet. Givetvis är vi lyhörda för eventuella förändringar i råden från myndigheterna, men det finns i nuläget ingen anledning för oss att göra en annan bedömning. Vi håller oss till de riktlinjer till som finns och håller oss uppdaterade på läget och utvecklingen.

 

 

Däremot har vissa butiker tillfälligt nya minimitider. Se https://frolundatorg.se/oppettider/ för mer information.

Vi reserverar oss från eventuella avvikelser från mimimiöppettiderna.

Butiker som håller stängt redovisas på hemsidan.

 

 

Allmänna sammankomster med mer än 500 personer får tillsvidare inte hållas. Hur ser ni som köpcentrum på den frågan, med tanke på att ni dagligen har många besökare?

 

Syftet med förslaget är enligt Folkhälsomyndigheten att förhindra tillfällen då ett stort antal människor kommer från olika delar av landet, och kanske också från omvärlden, och samlas på en och samma plats. Det gäller alltså exempelvis stora idrottsevenemang, stora konserter, mässor och konferenser.

Frölunda Torg har ett stort antal besökare varje dag, men köpcentrum omfattas inte av regerings beslut om allmänna sammankomster. Vi håller fortsatt öppet som vanligt och vi följer givetvis noggrant folkhälsomyndigheters rapportering samt de rekommendationer de ger.

 

Hur jobbar ni aktivt för att förebygga smittspridning?

 

Vår viktigaste prioritering är våra besökare och våra hyresgäster och alla dess anställdas säkerhet. Till våra hyresgäster och dess anställda har vi förmedlat utförliga rekommendationer om förebyggande hygienåtgärder och städrutiner samt en uppmaning att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Särskilda rekommendationer har även gått ut till alla restauranger och kaféer på Frölunda Torg för att garantera gästers trygghet.

 

Vi tar också tagit fram en plan för personal som eventuellt kan ha varit i riskområden eller varit i kontakt med smittade. Särskilda rekommendationer har även gått ut till alla restauranger och kaféer på Frölunda Torg för att garantera gästers trygghet.

 

Om ett fall av bekräftad COVID-19 skulle uppdagas med koppling till köpcentrumet, hur kommer ni då att agera?

 

Vi kommer då att samarbeta med berörda myndigheter för att säkerställa att vi kan upprätta en lämplig plan för att på plats minska risken för spridning av viruset. Hur den planen kommer att se ut är avhängigt vilka rekommendationer som myndigheterna ger oss, men vi kommer naturligtvis att följa dessa noggrant.

 

Vad har Frölunda Torg för ansvar – i vilket läge kan ni komma att stänga köpcentrumet?

Det är endast på inrådan från ansvariga myndigheter som ett sådant beslut kan tas, därför följer vi kontinuerligt och noggrant Folkhälsomyndighetens rapportering om coronaviruset och COVID-19.

Vår viktigaste prioritering är våra besökares och våra hyresgäster och alla dess anställdas säkerhet. I dagsläget finns inga sådana rekommendationer att hålla köpcentrum  stängda.

 

För mer information om coronaviruset se folkhalsomyndigheten.se eller ring 113 13 om du har frågor om coronaviruset.