Frågor & svar!

Vi håller oss fortsatt kontinuerligt uppdaterade kring utvecklingen av coronaviruset och COVID-19 genom att följa myndigheternas rapportering –allt för att garantera våra besökares och allmänhetens säkerhet. I nuläget finns inga rekommendationer
om att stänga vare sig butiker eller köpcenter. Vi håller fortsatt öppet.

Skulle läget förändras kommer vi självklart att agera utifrån myndigheterna rekommendationer.

 

Hur jobbar ni aktivt för att förebygga smittspridning?

 

Vår viktigaste prioritering är våra besökare och våra hyresgäster och alla dess anställdas säkerhet. Till våra hyresgäster och dess anställda har vi förmedlat utförliga rekommendationer om förebyggande hygienåtgärder och städrutiner samt en uppmaning att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Särskilda rekommendationer har även gått ut till alla restauranger och kaféer på Frölunda Torg för att garantera gästers trygghet.

 

Vi tar också tagit fram en plan för personal som eventuellt kan ha varit i riskområden eller varit i kontakt med smittade. Särskilda rekommendationer har även gått ut till alla restauranger och kaféer på Frölunda Torg för att garantera gästers trygghet.

 

 

Hur kan ni säkerställa att era besökare håller avstånd?

 

Alla bär ett eget ansvar att hålla avstånd till varandra. Men för att uppmana och påminna våra besökare att hålla rätt avstånd har vi tagit fram dekaler som ska sitta på golvet där det kan bli kö – exempelvis vid bankomat, toa och presentkortsautomater. Alla våra hyresgäster har uppmanats att gör detsamma.

 

Har ni vidtagit extra eller andra åtgärder utefter de nya råd som kommunicerades den 1 april? 

 

Alla hyresgäster har uppdaterats av oss. Och när det gäller att se till att besökare verkligen håller rätt avstånd tar vi just nu fram dekaler som ska sitta på golvet där det kan bli kö – exempelvis vid bankomat, toa och presentkortsautomater.

 

Fler än 50 personer får inte längre samlas i en lokal. Hur löser ni den nya regeln?

 

Vi uppmanar såklart alla att hålla avstånd hos oss så som överallt annars. Men Frölunda Torg har en total yta på 75 000 kvm och fyller en viktig samhällsfunktion i flera avseenden. Vi ser oss inte som en separat lokal där man kan sätta ett tak vid 50 personer.
Däremot har vi 200 butiker där det finns betydligt större anledning att anpassa antalet kunder.
Vi för dialog med våra hyresgäster om olika åtgärder och i de fall där det över huvud taget ryms fler än 50 personer uppmanar vi till att maxnivån hela tiden hålls. Alla butiker ska dessutom se till att kassaköerna hålls glesa, att rätt avstånd till närmaste kund är säkerställt

 

Hur ser ni på besök av äldre personer?

 

Vi kan inte ha ålderskontroll i entréerna eller förbjuda äldre att komma in på Frölunda Torg.

Alla människor har ett eget ansvar. Men all kunskap och all expertis pekar mot vilka risker en person över 70 löper ute i samhället idag, att självkarantän är det säkraste sättet att inte drabbas av smitta och eventuellt livshotande komplikationer.

 

Hur hanterar ni bufféservering och snacks? Är det upp till restaurangerna själva? 

 

Vi vill självklart att Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring bufféhanteringa ska efterlevas av våra hyresgäster. Det handlar om rekommendationer kring säkerhetsavstånd och hygien som vi tydligt förmedlar till alla aktuella serveringar.

 

 

Håller Frölunda Torg öppet som vanligt?

 

Ja, vi håller köpcentrumens allmänna ytor som vanligt och välkomnar våra besökare.

Folkhälsomyndigheten bedömer i nuläget inte att öppethållande av köpcentrum utgör någon ökad risk för smittspridning, och ledningen för Frölunda Torg gör i dagsläget ingen annan bedömning än att köpcentrumet fortsatt ska hållas öppet. Givetvis är vi lyhörda för eventuella förändringar i råden från myndigheterna, men det finns i nuläget ingen anledning för oss att göra en annan bedömning. Vi håller oss till de riktlinjer till som finns och håller oss uppdaterade på läget och utvecklingen.

 

 

 

Om ett fall av bekräftad COVID-19 skulle uppdagas med koppling till köpcentrumet, hur kommer ni då att agera?

 

Vi kommer då att samarbeta med berörda myndigheter för att säkerställa att vi kan upprätta en lämplig plan för att på plats minska risken för spridning av viruset. Hur den planen kommer att se ut är avhängigt vilka rekommendationer som myndigheterna ger oss, men vi kommer naturligtvis att följa dessa noggrant.

 

Vad har Frölunda Torg för ansvar – i vilket läge kan ni komma att stänga köpcentrumet?

 

Det är endast på inrådan från ansvariga myndigheter som ett sådant beslut kan tas, därför följer vi kontinuerligt och noggrant Folkhälsomyndighetens rapportering om coronaviruset och COVID-19.

Vår viktigaste prioritering är våra besökares och våra hyresgäster och alla dess anställdas säkerhet. I dagsläget finns inga sådana rekommendationer att hålla köpcentrum  stängda.