Frölunda Torg erbjuder laddplatser för elfordon - el från solceller för minskad klimatpåverkan

Under hösten 2021 blir det möjligt för besökare med elbilar att ladda sina fordon på Frölunda Torg. Laddningen blir publik och tillgänglig dygnet runt samt kommer att drivas av el från solceller på köpcentrets tak.

-I takt med det senaste årets ökade försäljning av el- och laddfordon så finns det en stor efterfrågan från våra besökare om möjlighet till att ladda sitt elfordon. För oss på Frölunda Torg är det viktigt att kunna erbjuda våra besökare ett smidigt sätt att göra just detta under sin vistelse på Torget, säger Robert Andreasson, Teknisk Förvaltare på Frölunda Torg.

 

Avtal har slutits med ChargeNode som genom sin laddteknik skapar skalbara, driftsäkra och flexibla laddsystem. Systemet beräknas vara i drift på Frölunda Torg under hösten 2021 och i ett första skede kommer det att installeras 36 laddpunkter på parkeringsfältet som ligger i anslutning till bussterminalen - Parkeringsfält C. Laddningen kommer vara publik, tillgänglig dygnet runt samt startas och betalas via en App som tillhandahålls av ChargeNode.

 

Laddningen kommer att drivas av el som produceras via solceller på köpcentrets tak. Härproducerad fossilfri solel som tankas i elbilar bidrar till den gröna omställningen och minskar klimatpåverkan via fossila utsläpp. Satsningen går hand i hand med Skandia Fastigheters hållbarhetsarbete med att minska klimatavtrycket och vara en aktiv del i utvecklingen av ny teknik. Köpcentrets kombinerade sol och geoenergianläggning som försörjer byggnaden med fossilfri och närproducerad energi och som minskar fastighetens miljöpåverkan, är ett av Frölunda Torgs och Skandia Fastigheters övergripande hållbarhetsmål.

 

Investeringen är delfinansierad av Klimatklivet som är ett investeringsstöd som Naturvårdsverket delar ut till åtgärder som minskar utsläpp av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Sveriges riksdag har för 2021 budgeterat investeringsstöd för 1,9 miljarder.