Geo Sol – härproducerad energi

Tack vare vår nya geosolanläggning är i princip all vår energi numera härproducerad. Frölunda Torg är det enda köpcentrumet i Sverige med en geosolanläggning i den här storleken. 

 

Att värma och kyla en byggnad handlar om att flytta energi från en del till en annan. Vid tillverkning av komfortkyla skapas spillvärme som tidigare lämnat byggnaden via fläktar på yttertaket. Installationen av en ny geoanläggning skapar möjligheten att lagra spillvärmen i ett geolager under fastigheten samt att hämta frikyla ur berget under delar av året.

 

De tekniska installationerna som hanterar flytten av energi försörjs via el. Installationen av solceller på byggnadens tak gör att lokalt producerad el från solen kan försörja de tekniska installationerna som i sin tur försörjer byggnaden med värme och komfortkyla över hela året. Geolagret blir en form av batteri för solel, om än i en annan energiform.

 

Allt det här innebär att vi kan försörja hela köpcentrumet med grön, ren och härproducerad energi – året runt! Det minskar fastighetens miljöpåverkan och bidrar till Frölunda Torgs och Skandia Fastigheters hållbarhetsmål.