Vi följer myndigheternas rekommendationer!

Vi håller oss fortsatt kontinuerligt uppdaterade kring utvecklingen av coronaviruset och COVID-19 genom att följa myndigheternas rapportering – allt för att garantera våra besökares och allmänhetens säkerhet.

 

Vi följer givetvis berörda myndigheters rekommendationer, men det finns i nuläget inga rekommendationer om att stänga vare sig butiker eller köpcenter. Vi håller fortsatt öppet precis som vanligt.

 

Skulle läget förändras kommer vi självklart att agera utifrån myndigheternas rekommendationer.

 

frolundatorg.se och i våra sociala medier kommer vi att uppdatera med relevant information om nuläget när och om det finns anledning.

 

Frölunda Torg är en stor arbetsplats och ett köpcentrum med allmänna ytor. Det är därför vår ambition att hålla öppet utan restriktioner. 

 

Som påpekas från myndigheterna bör var och en också ska ta ett eget ansvar och vara noggranna med handhygienen. Det gäller anställda hos våra hyresgäster och det gäller våra besökare. I nuläget anses coronavirus främst spridas genom nära kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Om man är sjuk ska man se till att man inte sprider smittan vidare, att man håller sig hemma av respekt för andra hälsa, tänka på att man hostar i armbågsvecket om man hostar rakt ut och att tvätta händerna med tvål.

 

För mer information om coronaviruset se folkhalsomyndigheten.se eller ring 113 13 om du har frågor om coronaviruset.