Vi följer myndigheternas rekommendationer!

Vi följer myndigheternas rekommendationer!
Vi håller oss fortsatt kontinuerligt uppdaterade kring utvecklingen av
coronaviruset och COVID-19 genom att följa myndigheternas rapportering
– allt för att garantera våra besökares och allmänhetens säkerhet.

 

Vi följer givetvis berörda myndigheters rekommendationer, men det finns i
nuläget inga rekommendationer om att stänga vare sig butiker eller
köpcenter. Vi håller fortsatt öppet.

 

Skulle läget förändras kommer vi självklart att agera utifrån myndigheternas
rekommendationer.

 

På frolundatorg.se och i våra sociala medier kommer vi att uppdatera med
relevant information om nuläget när och om det finns anledning.
Frölunda Torg är en stor arbetsplats och ett köpcentrum med
allmänna ytor. Det är därför vår ambition att hålla öppet utan
restriktioner.

 

Som påpekas från myndigheterna bör var och en också ska ta ett eget
ansvar och vara noggranna med handhygienen samt hålla avstånd till
varandra. Det gäller anställda hos våra hyresgäster och det gäller våra
besökare. I nuläget anses coronavirus främst spridas genom nära
kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så
kallad droppsmitta. Om man är sjuk ska man se till att man inte
sprider smittan vidare, att man håller sig hemma av respekt för andras
hälsa, tänka på att man hostar i armbågsvecket och att tvätta
händerna med tvål.

 

För mer information om coronaviruset se folkhalsomyndigheten.se eller ring
113 13 om du har frågor om coronaviruset