Vi storinvesterar i unikt grönt energiprojekt

Frölunda Torg lanserar i år projektet Geo Sol, en jätteinvestering i förnybar energi som ska försörja fastigheten.

 

Unikt är att energin från solen omvandlas till komfortkyla och spillvärmen från den processen lagras i berget till vintern när värmen behövs. Investeringen beräknas till cirka 32 miljoner kronor, och sänker årligen Frölunda Torgs fossila utsläpp med 225 ton C02.

 

– Det är en investering för klimatet, och ett led i ett omfattande och nytänkande hållbarhetsarbete, säger David Schongin, Centrumchef Frölunda Torg.

 

Läs mer om Geo Sol Projektet här:

GP

Via TT