Familjestödsteamet

Välkomna till Resursenheten barn och unga, Familjestödsteamet och Föräldrastöd i Askim-Frölunda-Högsbo
Vill du/ni ha någon att prata med om er familjesituation? Är du orolig för ditt barn eller din tonåring? Känner du ibland att du inte räcker till som förälder? Har ni konflikter i familjen som ni har svårt att lösa? VÅR MÅLSÄTTNING Vi vill stärka banden mellan barn och föräldrar och stötta familjer att hitta lösningar på sina problem. Vi arbetar med att familjer själva ska kunna styra över sin situation och ha ett bra liv.VAD VI ERBJUDER: föräldrautbildning, samtalskontakt enskilt och i par, rådgivning via mejl och telefon, kontakten är kostnadsfri, Du har rätt till tolk, BESÖKSADRESS Näverlursgatan 42 421 44 Västra Frölunda