Feskarbröderna

FeskarBrödernas erbjuder havets rikedomar av bästa kvalitet. För att vara nära händelsernas centrum är den huvudsakliga verksamheten förlagd till Fiskhamnen i Göteborg. Feskarbröderna köper in merparten av fisken och skaldjuren direkt utan mellanhänder och samarbetar i övrigt bara med de bästa leverantörerna. Förädling, förpackning och distribution sker sedan med största möjliga hänsyn till råvara och miljö.