Specialpedagogiska teamet (Göteborgs Stad)

Specialpedagogiska teamet och Närvaroteamet i sektor utbildning Askim-Frölunda-Högsbo, Göteborg Stad.

Vi utgör stöd för stadsdelens skolor i frågor som rör olika stödinsatser såsom handledning, utredningar, utbildning och konsultation samt individanpassade insatser.