Stellamottagningen/Umgängesenheten

Stellamottagningen/Umgängesenheten är en verksamhet som arbetar med barn och föräldrar där barnen är placerade utanför hemmet i familjehem eller vid institution. Umgängesenheten tillhandahåller lokal och stöd vid umgängen mellan barnen och deras biologiska föräldrar eller för barnet andra viktiga personer där socialtjänsten bedömer att det finns behov av stöd av professionella när de möts. Biståndsbeslut från socialsekreterare ligger till grund för insatsen.

 

Stellamottagningen är en verksamhet som på förälderns eget initiativ finns som stöd för de föräldrar som har barn placerade utanför hemmet. Stödet handlar både om att möta föräldern känslomässigt men kan också handla om frågor som rör placeringen av mer praktisk karaktär.