Habilitering Frölunda barn och ungdom

 

 

Välkommen till Habilitering Frölunda barn och ungdom!

Habilitering Frölunda barn och ungdom är en specialistverksamhet inom hälso- och sjukvård. Vi har särskild kompetens om funktionsnedsättningar och hur de påverkar vardag, hälsa och utveckling. Habiliteringen ger stöd till barn och ungdomar som har varaktiga funktionsnedsättningar och deras närstående.