Sekretesspolicy

För oss är det viktigt att vara transparenta vad det gäller hur din data behandlas. Som besökare på vår hemsida accepterar du våra villkor och ger oss ditt samtycke att behandla dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.

Cookies

Vår hemsida använder cookies i syfte att samla in statistik om hur vår hemsida används. Denna statistik använder vi för att förbättra funktioner och innehållet på vår hemsida genom att vi bland annat ser hur många som besöker hemsidan och vilket innehåll som flest personer klickar på/tar del av, etc. Statistiken samlas in i anonymiserat format, vi kan alltså inte identifiera vilka enskilda personer som tagit del av vilken information eller hur enskilda personer rört sig på hemsidan. Detta gör vi med hjälp av olika analysverktyg vilket kan innebära att det företag som tillhandahåller verktyget kan få tillgång till den anonymiserade statistiken.

 

Vi använder även cookies för marknadsföringsändamål. Genom att veta att en viss IP-adress/dator har varit inne på vår hemsida kan vi, när samma IP-adress/dator är inne på en annan hemsida som tillhandahålls av ett annat företag, visa marknadsföring där under förutsättning att det företaget som har hemsidan är med i samma annonsnätverk som oss.

 

Detta gäller även för sådan marknadsföring som sker via sociala medier, exempelvis Facebook. Detta sker genom att vi har placerat cookies från Facebook på vår egen hemsida. När samma IP-adress/dator är inne på Facebook kan vi visa vår reklam där eftersom cookien känner av att samma IP-adress/dator varit inne på vår hemsida tidigare.

Hur du kan ta bort och/eller blockera cookies

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt men din webbläsare kan ställas in så att du automatiskt nekar/blockerar cookies. Du kan även radera cookies som redan har lagrats i din webbläsare. Hur detta görs skiljer sig åt mellan olika webbläsare och går att läsa mer om i instruktionerna till webbläsaren alternativt i den hjälpfunktion som finns i de flesta webbläsare. Mer information om hur du hanterar och tar bort cookies finns på följande hemsida: www.aboutcookies.org.