Kompetenscenter Centrum / Väster

Kompetenscenter Centrum/Väster – skräddarsydda insatser för individen mot viktiga och riktiga jobb!

I Göteborg finns fyra kompetenscenter varav ett här på Frölunda Torg. Kompetenscenter Centrum/Väster drivs av Göteborgs stad och riktar sig till personer i stadsdelarna Centrum, Askim/Frölunda/ Högsbo, Majorna/Linné samt Västra Göteborg som behöver stöd för att få ett arbete eller påbörja en utbildning.

Utifrån deltagarnas behov och mål arbetar kompetenscenter med ett individ- och lösningsinriktat synsätt. Det kan handla om coachning, studie- och yrkesvägledning, matchning mot arbete, praktik och kompetenshöjande utbildningar.

Insatserna sker i nära samverkan med både Arbetsförmedlingen och näringslivet.