Mångkulturella Folkhögskolan

Sfi

Vår folkhögskola startade i slutet på 1980 av Finska Föreningar i Göteborg. Idag har verksamheten en mångkulturell profil. Skolan bedriver ett antal folkhögskolekurser av olika inriktningar och för olika målgrupper.

Folkhögskolan bedriverbland annat:

 • Ett antal allmänna kurserbåde på grundläggande och gymnasier nivåer.
 • En yrkeshögskolekurs förbehandlings pedagoger.
 • Studiemotiverande Folkhögskolekurser.
 • Etableringskurser för nyanlända.
 • Svenskakurser som riktar sig till asylsökande.

 

Målsättning med folkhögskolan verksamhet är:

 • Att stärka och utveckla demokratin.
 • Utjämna utbildningsklyftor.
 • Främja livslångt lärande.
 • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald.
 • Stödja människor till att påverka sin livssituation.
 • Skapa engagemang till att delta i samhällsutvecklingen och i kulturlivet.

 

Skolan har för närvarande ca 600 deltagare av olika etniska bakgrund och över 60 anställda varav majoriteten är pedagoger. Våra pedagoger har tillsammans omkring 30 olika modersmål.