Västerleden vårdcentral, BVC och rehabcenter

Västerledens vårdcentral och BVC etablerades redan 2002 och vi är därmed en av Göteborgs äldsta privata vårdcentraler.

På Frölunda Torg finns vi sedan 2013 och här driver vi både vårdcentral, BVC och rehabcenter. Välkommen in och ta en titt!

Västerleden är ett familjeföretag med det långsiktiga målet att förbättra folkhälsan. Vår verksamhet är offentligt finansierad och drivs i privat regi. Vi ingår inte i någon stor koncern eller drivs av riskkapital.
Våra löften till dig: Alltid vänligt och personligt bemötande, oavsett vem du är Alltid hög medicinsk kompetens – vi sätter din hälsa först. Inga hyrläkare eller annan inhyrd personal. Vi tror att det bästa är att man får en fast läkarkontakt. En stor del av de sjukdomar som drabbar oss i Sverige beror på livsstilsfaktorer som vi själva kan påverka, t ex genom vad vi äter, dricker och hur mycket vi rör på oss. Det är också välkänt att hälsofrämjande aktiviteter kan vara ett viktigt behandlingskomplement till läkemedel. Genom att erbjuda vårdcentral, BVC, sjukgymnastik/rehabcenter och friskvård under samma tak hjälper vi dig att ta ett helhetsgrepp om din hälsa. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en bättre hälsa. Välkommen!