Frölunda Torgs hållbarhetsrum

 

Vad betyder egentligen CSR?

 

Jo, det är en engelsk förkortning som betyder Corporate Social Responsibility, helt enkelt företags samhällsansvar. Idén är att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

 

HUR ARBETAR VI PÅ FRÖLUNDA TORG MED CSR?

 

Vi har ett nära samarbete med Skandias stiftelse Idéer för livet som arbetar för att skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet. Idéer för livet stödjer föreningar och eldsjälar som arbetar förebyggande med barn och ungdomar. Tack vare stiftelsen kan Skandia Fastigheter och Frölunda Torg bidra till ett bättre närområde.

 

Vi har även ett flertal pågående projekt som du kan läsa mer om nedan.

 

 

SOL- OCH GEOENERGI

 

Den kombinerade sol- och geoenergianläggningen försörjer byggnaden med fossilfri och närproducerad energi som minskar fastighetens miljöpåverkan och bidrar till Frölunda Torgs och Skandia Fastigheters hållbarhetsmål.

 

 

CENTRUMAKADEMIN FRÖLUNDA TORG

 

CentrumAkademin Frölunda Torg ger människor som är långt ifrån arbetsmarknaden chansen till kvalificerad yrkeserfarenhet genom validerad praktik inom olika verksamheter på Frölunda Torg.

 

Sedan starten 2017 har 177 personer gjort praktik via CentrumAkademin och ungefär hälften har gått till jobb eller utbildning efter praktiken.

CentrumAkademin Frölunda Torg är ett samarbete mellan Kompetenscenter/Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen, Skandias stiftelse Idéer för livet, TalangAkademin samt våra fantastiska hyresgäster och entreprenörer.

 

 

VÅR BIODLING PÅ TAKET

 

Sedan maj 2017 huserar vi, tillsammans med vår samarbetspartner Younas, fyra bikupor på ett av köpcentrumets tak. Bikuporna rymmer cirka 400 000 bin som beräknas ge en skörd på 100 till 200 kilo ekologisk honung per år.

 

En stor del av all mat som både människor och djur konsumerar varje dag är beroende av att bin pollinerar växter. Idag finns cirka 270 olika arter av vildbin i Sverige, och av dessa riskerar hela en tredjedel att utrotas.

 

 

FRÖLUNDA TORGS BLOMSTERÄNG

 

Vår blomsteräng skapar en skyddande miljö åt bin och andra insekter. På ängen växer många arter som blommar under olika säsonger, vilket gör att ett flertal insekter hittar mat och ställen att leva på.

 

På ängen står ett charmigt litet insektshotell. Här huserar bin, fjärilar, nyckelpigor och andra viktiga småkryp.

 

 

FRITIDSBANKEN FRÖLUNDA TORG

 

Fritidsbanken Frölunda Torg fungerar som ett bibliotek med idrotts- och fritidsprylar som alla får låna helt gratis. Utlåningstiden är två veckor och man kan låna allt från en komplett slalomutrustning till innebandyklubbor och tält.

Utrustningen är begagnad, men alltid i bra skick

 

Utställningen ligger på övre plan, mittemot Familjeloungen. 

Varmt välkommen!