Internationell säkerhets- och trygghetscertifiering SHORE

Platinum i internationell säkerhets- och trygghetscertifiering SHORE

 

Trygghet och säkerhet

På Frölunda Torg är din säkerhet vår högsta prioritet. I mars 2024 uppnådde vi den högsta nivån och fick utmärkelsen Platinum i den internationella säkerhet- och trygghetscertifieringen SHORE för handelsplatser. Med ett index på 95 av 100 är Frölunda Torg ett av få köpcentrum i Sverige som har uppnått denna prestigefyllda certifieringsnivå.

 

Sedan 2018 har Frölunda Torg genomgått fem säkerhetscertifieringar där samtliga har uppnått nivån Gold Outstanding. Trygghet och säkerhet är avgörande och vi strävar ständigt efter att förbättra och utveckla vår säkerhetsmodell genom noggrann kvalitetssäkring och uppföljning av säkerhetsåtgärder, processer och rutiner.

 

Certifieringen utfärdads av Safe Asset Group.

 

Det här är SHORE-certifikatets huvudområden:

 

Certifikatet mäter motståndskraft på säkerhet- och trygghetsområdet och bedömer förvaltningen utifrån 800 parametrar inom sex huvudområden:

 

  • Ledningssystem och riskhantering
  • Fysiskt fastighetsskydd
  • Kundsäkerhet och trygghet
  • Hyresgästsäkerhet och trygghet
  • Säkerhet och bevakningssystem
  • Kris och kontinuitetsplanering

 

Läs pressmeddelande HÄR