Internationell säkerhets- och trygghetscertifiering SHORE!

Internationell säkerhets- och trygghetscertifiering SHORE!

Frölunda Torg genomgick sin första säkerhetscertifiering 2018 och har sedan dess årligen utvecklat arbetsmodellen. 2021 fick köpcentrumet certifieringen Gold Outstanding med ett index på 87 av 100. Trygghet och Säkerhet är idag viktigare än någonsin och genom att kvalitetssäkra kravbilden och följa upp arbetet kan arbetsmodellen fortsätta att utvecklas över tid.

 

Det här är SHORE-certifikatets huvudområden:

 

Certifikatet mäter motståndskraft på säkerhet- och trygghetsområdet och bedömer förvaltningen utifrån 800 parametrar inom sex huvudområden:

 

  • Ledningssystem och riskhantering
  • Fysiskt fastighetsskydd
  • Kundsäkerhet och trygghet
  • Hyresgästsäkerhet och trygghet
  • Säkerhet och bevakningssystem
  • Kris och kontinuitetsplanering

 

 

Läs pressmeddelande HÄR